App Icon

GARMIN

תיאור

GARMIN

מידע נוסף

הרשאות

יישום זה דורש גישה ל:

 • שלח/קבל נתונים דרך רדיו ANT אל/מאת חיישני צד שלישי
 • הפעל ברקע כשאינו פעיל (עשוי להשפיע על חיי הסוללה)
 • תקשורת Bluetooth Low Energy
 • נתוני שליחה/קבלה אל/מהאינטרנט
 • קובצי FIT (הקלטות פעילות)
 • תעד מידע נוסף בקובצי פעילות
 • מידע שנשמר כגון מסלולים, נתיבים, ציוני דרך ואימונים
 • כתוב מיקומים ברשימת המיקומים של ההתקן
 • מיקום GPS
 • אפשר לשירותים לדחוף מידע ליישום זה
 • נתוני חיישן (כלומר, ANT+‎‏, דופק, מצפן)
 • היסטוריית דופק, מד לחץ, טמפרטורה וגובה
 • הקלט נתוני חיישן ברזולוציה גבוהה לקובץ FIT (עשוי להגדיל באופן משמעותי את הקובץ)
 • פרופיל הכושר של Garmin Connect™‎
 • vívoactive® 4 vívoactive® 4